Kuulutukset

Vesilain mukainen päätös 34/2020

Hakija: Savon Voima Verkko Oy

Dnro: ISAVI/6369/2018

Asia: Kahden sähkö- ja valokuitukaapelin asentaminen suuntaporaamalla Haukiveden Kotkatsalmen ja Hyviänsalmen ali sekä valmistelulupa, Joroinen

Ilmoitus