Kuulutukset

Vaala–Joroinen voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vaala–Joroinen 400+110 kV voimajohtohanketta (Järvilinjan vahvistaminen) koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa Fingrid Oyj:n voimajohtohanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) käynnistymisestä. YVA-lain (252/2017) mukaisessa menettelyssä tarkastellaan Vaalan Nuojuankankaan ja Joroisten Huutokosken sähköasemien välisen voimajohtoreitin toteuttamisvaihtoja ja ympäristövaikutuksia.

Johtoreitti kulkee seuraavien kuntien alueella: Vaala, Kajaani, Sonkajärvi, Vieremä, Iisalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Kuopio, Suonenjoki, Leppävirta, Pieksämäki ja Joroinen. Suunniteltu johtoreitti sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen, joko nykyisen voimajohdon paikalle tai sen rinnalle.

Voimajohtoyhteyden kokonaispituus on noin 295 kilometriä reittivaihtoehdosta riippumatta. Tästä uutta maastokäytävää on noin 2–12 kilometriä.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä koko menettelyn ajan Pohjois-Savon ELY-keskuksessa (Kallanranta 11, Kuopio) ja verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/fingridjarvilinjaYVA. Paperimuodossa arviointiohjelma ja kuulutus ovat lisäksi nähtävillä 2.10.–2.11.2020 välisen ajan seuraavissa paikoissa:

Vaala: Kunnanviraston neuvonta, Vaalantie 14

Kajaani: Kajaani-info, Pohjolankatu 13

Sonkajärvi: Sonkajärven asiointipiste (Lepokankaantie 2 Sonkajärvi) ja Sukevan asiointipiste (Kallentie 2 Sukeva)

Vieremä: Kunnanvirasto, Myllyjärventie 1

Iisalmi: i-pointti kaupungintalo, Pohjolankatu 14

Lapinlahti: Kunnantalo, Asematie 4

Siilinjärvi: Kunnanvirasto, Kasurilantie 1

Kuopio: Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, Valtuustotalo, Suokatu 42

Suonenjoki: Tekniset palvelut, Keskuskatu 3

Leppävirta: Kunnantalon aula, Savonkatu 39

Pieksämäki: Kaupunginvirasto, Kauppakatu 1

Joroinen: Kunnanvirasto, Lentoasemantie 130

 

Arviointiohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa 2.11.2020 mennessä osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi tai Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuopio.

Hankkeen esittelytilaisuus järjestetään ma 19.10.2020 klo 17:30 – 19:30. Koronavirustilanteen johdosta tilaisuus järjestetään vain Internetissä ja siihen voi liittyä yllä mainitulla verkkosivulla olevan linkin kautta. Esitykset tallennetaan myöhempää seuraamista varten.

Hankkeen edellyttämät luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit on tarkoitus toteuttaa nyt alkavan YVA-menettelyn yhteydessä. Esitys tehtäväksi suunnitelluista arvioinneista käy ilmi arviointiohjelmasta ja kuulutuksesta.

Lisätietoja hankkeesta vastaavan puolesta antaa Satu Vuorikoski, satu.vuorikoski@fingrid.fi, puh. 030 395 5195 tai YVA-konsultilta Ella Kilpeläinen, puh. 010 33 28373, ella.kilpelainen@afry.com. Yhteysviranomaisen puolesta lisätietoja antaa Juha Perho, juha.perho@ely-keskus.fi, puh. 0295 026 836.

 

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS 2.10.2020