Kuulutukset

Kuuleminen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista

Kuulutuksen sisältö: Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteen esittäminen, ehdotus Vuoksen sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027.

Vesienhoitoalueiden valmisteluasiakirjat ja niiden tausta-asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä 2.11.2020- 14.5.2021 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito.

Kuulutus