Kuulutukset

Kuntavaalit 2021

KUNTAVAALIT 2021 (Ajankohta on muuttunut! Varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021)

toimitetaan Joroisten kunnassa sunnuntaina 18.4.2021. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9.00-20.00. Äänestyspaikka on Koulukeskus, Koulutie 1, 79600 Joroinen. 

Valtuutettujen määrä
Kuntavaaleissa valitaan Joroisten kunnanvaltuustoon 21 valtuutettua sekä säädetty määrä varavaltuutettuja.

Asiakirjojen vastaanotto
Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen ehdokashakemus liitteineen sekä ilmoitus vaaliliitosta ja yhteislistasta on annettava Joroisten kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 klo 16.00. 

Keskusvaalilautakunnalle annettavia vaaliasiakirjoja ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Marjatta Savolainen Joroisten kunnanvirastossa, osoite Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen, 8.3.2021 klo 9.00 – 11.00 ja 12.00 – 14, sekä 9.3.2021 klo 9.00 – 11.00, ja 12 – 16 tai sopimuksen mukaan, puh. 0400 162 577.

Ennakkoäänestys 
Yleinen ennakkoäänestyspaikka Urheilutalo, Mutalantie 14, 79600 Joroinen.

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:
7. – 9.4.                                             9.00 - 17.00
10. - 11.4.                                         10.00 - 14.00
12.4.                                                  9.00 - 17.00
13.4.                                                  9.00 - 18.00

Kiertävä äänestyspaikka (auto) palvelee seuraavasti: 
10.4.2021
Kiekka: Kiekankoskentien
ja Katajamäentien  th                        10.00 - 11.15
Maaveden ent.kauppa                       11.45 - 13.00
Kolman koulu                                   13.15 - 14.15
Kuvansin koulu                                 14.30 - 16.00
 
11.4.2021
Kerisalon Seurapirtti                         10.00 - 11.00
Lahnalahti Teittinen                          11.15 - 12.00
Härkälänmäki, Pulliainen J.               12.30 - 13.15
Kaitainen koulu                                13.30 - 14.45

Kotiäänestys 
Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään 6.4.2021 ennen klo 16.00 joko kirjeitse tai puhelimitse 0400 162 577 tai 040 649 2900. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Lomake löytyy kotisivulta kohdasta ”lomakkeet”. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. 

Koronatilanteen johdosta on noudatettava THL:n suosituksia: on asioitava vain terveenä, käytettävä maskeja ja huolehdittava käsihygieniasta. Viraston ovi on suljettu, mutta avaamme ovikelloa soittamalla. 

Lisätietoa vaaleista sekä vaaleissa käytettävät lomakkeet osoitteessa www.vaalit.fi


Joroisissa 17.2.2021
Keskusvaalilautakunta