Kuulutukset

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa on nähtävillä 7.4.-14.5.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html