Kuulutukset

Opiskelijoiden stipendit

Joroisten kunnanhallitus julistaa Joroisissa peruskoulun tai lukion suorittaneille tai joroislaisille opiskelijoille haettavaksi 500 - 1500 € suuruisia stipendejä. Kunnanhallitus myöntää stipendejä sellaisten merkittävien päättö/opinnäytetöiden tekemiseen, joiden voidaan katsoa hyödyttävän joko suoraan tai välillisesti Joroisten kuntaa tai kuntalaisia.

Stipendeihin on jatkuva haku.
Stipendejä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka liitteenä on tutkimussuunnitelma tai kuvaus työn aiheesta. Hakemus osoitteella Joroisten kunnanhallitus, Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen.

Lisätietoja

  • Hallintopäällikkö
  • Marjatta Savolainen
  • 0400 162 577
  • marjatta.savolainenjoroinen.fi

Opintoavustusrahaston säännöt 2017