Uutiset

Ilmoittautuminen esiopetukseen, perusopetukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan

ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus on muuttunut velvoittavaksi. Huoltajan tulee ilmoittaa vuonna 2014 syntyneet lapsensa esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään Joroisissa varhaiskasvatuksen toimesta kirkonkylällä Pikkukoulu Hyrrässä ja Kuvansissa koulun tiloissa. 

Esiopetukseen haetaan varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta osoitteessa www.joroinen.fi/varhaiskasvatus.  Hakuaika on 17.2.- 8.3.2020.

              

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää 7 vuotta. Vuonna 2013 syntyneiden tai vuonna 2019 oppivelvollisuuden lykkäystä saaneiden lasten perusopetus alkaa 11.8.2020. Näiden lasten huoltajien tulee ilmoittaa lapsi 1. luokalle täyttämällä oppivelvollisuutta koskeva ilmoittautumislomake.

Lukuvuoden 2020- 21 kouluun ilmoittautuminen tehdään Joroisten kunnassa Wilma-järjestelmän kautta. Lomake on täytettävissä järjestelmässä 17.2. -8.3.2020.  

Mikäli vuonna 2013 syntyneen lapsen huoltaja haluaa hakea lapselleen oikeutta aloittaa oppivelvollisuuden suorittaminen vuotta säädettyä myöhemmin, hän ilmoittaa sen myös ilmoittautumislomakkeella Wilma-järjestelmässä 17.2. – 8.3.2020.

Jos vuonna 2014 syntyneen lapsen huoltaja haluaa lapsensa aloittavan koulun vuotta säädettyä aikaisemmin, hän ilmoittaa sen paperisella ilmoittautumislomakkeella joita on saatavana koulutoimistosta. Hakemuksen liitteeksi huoltajan tulee toimittaa psykologin ja tarvittaessa lääkärin lausunto. Lausunto palautetaan ilmoittautumislomakkeen yhteydessä koulutoimistoon 8.3.2020 mennessä.

 

ILMOITTAUTUMINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

Hakulomake (1. - 2. lk:n ja erityisoppilaiden) iltapäivätoimintaan on täytettävissä 17.2. -8.3.2020 Wilma-järjestelmässä.  

Lisätietoja antavat sivistystoimen sihteeri Mira Heilimo-Räsänen puh. 040 664 6774, sekä sivistysjohtaja Jaakko Kuronen puh. 040 661 6885. Wilma-järjestelmään liittyvissä kysymyksissä auttaa koulusihteeri Maija Partanen puh. 040 518 7977.

 Sivistysjohtaja