Uutiset

Yli 70-vuotiaiden kuntalaisten ruokahuollon järjestäminen poikkeusolosuhteissa


16.3.2020 Suomen Hallituksen linjaamat toimenpiteet:

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

 

Joroisten kunnan ohjeistus:

Joroisten kunta suosittaa noudattamaan Suomen Hallituksen velvoitetta yli 70-vuotiaiden kotikaranteenista sekä kuntalaisia pidättäytymään vanhusten ja muiden riskiryhmien kontakteista mahdollisuuksien mukaan.

Hallituksen velvoitetta koskevien, Kotikaranteenissa olevien yli 70-vuotiaiden henkilöiden, ruokapalveluiden järjestäminen kannustetaan ensisijaisesti järjestämään henkilöiden omaisten tai muiden riskiryhmään kuulumattomien läheisten avustuksella niin, että asiointi hoidetaan yli 70-vuotiaan tai riskiryhmään kuuluvan puolesta aina, kun henkilökohtaista asiakaskontaktia ei tarvita. Kaikissa toimissa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta taudin leviämisen estämiseksi. 

Mikäli velvoitteen piiriin kuuluvilla henkilöillä tai heidän omaisillaan on vaikeuksia ruokahuollon järjestämisessä, tarjoaa kunta mahdollisuutta näiden henkilöiden osalta rajoitettuun ruoka/kauppapalveluun. Palvelusta tehdään sopimus asiakkaan kanssa, jonka perusteella kunta toteuttaa tilauksen mukaiset ostokset ja toimittaa ne asiakkaan kotiin enintään kerran viikossa. Palveluiden piiriin hyväksyttävien asiakkaiden osalta kauppakassipalvelu on ilmainen, mutta ostoksista asiakas maksaa itse.

Kotihoito palvelee asiakkaitaan normaalisti omaan palveluunsa kuuluvien asiakkuuksien ja niiden laajuuden mukaisesti.

Lisätietoja ja palvelun tilaukset:

JOROISTEN KUNTA

Työpajaesimies
Leena Laitinen
p. 040 540 0126
leena.laitinen@joroinen.fi