Uutiset

Kiinteistöinventointityö kirkonkylän ja Kuvansin alueilla


Kirkonkylän ja Kuvansin alueilla tullaan suorittamaan Joroisten kunnan toimesta kiinteistö- ja rakennusrekisterin inventointityötä viikkojen 6-11 aikana. Kiinteistötietojen inventointityössä tarkistetaan mm. rakennusten sijainti, osoite, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot.

Mittaajat eivät tule sisälle rakennukseen, vaan kaikki mittaus ja päivitystyö suoritetaan ulkona. Mittaajat ovat varustautuneet huomiovaatetuksella sekä kuvallisilla henkilötunnisteilla.

Joroisten kunta, rakennusrekisterin pitäjänä, selvittää yhteistyössä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta kunnan rakennusrekisterin, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin sekä Verohallinnon rekisterin yhdenmukaistamiseksi ja ajantasaistamiseksi.


Kunnanhallituksen päätös 25.1.2021 § 10.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Joroisten kunta
rakennuttamis- ja hankintapäällikkö
Mikko Luostarinen
Puh: 040 647 4484
Sähköposti: mikko.luostarinen@joroinen.fi