Suoraan sisältöön

Paron ranta-alue

Paro-järven rannoilta löytyy lukuisia tontteja asumiseen ja vapaa-ajan rakentamiseen. 

Maavesi-Sysmä-Paro vesistöalueiden yleiskaavatontit (AO- ja RA-paikat) huutokaupataan yhtä aikaa 15 000 euron pohjahinnalla. Tontteja pidetään huutokaupassa v. 2021 loppuun saakka tai niin kauan kuin myytävää riittää.

Rakentamisvelvoitteeksi tonteille asetetaan 80 k-m2 kolmen vuoden kuluessa sisältäen joko asuin- tai vapaa-ajan rakennuksen sekä talousrakennuksia. Mikäli asuinrakennusta halutaan rakentaa loma-asunnon rakennuspaikalle, on tonttiin ostettava lisämaata, jotta vaadittava 5 000 m2 tontin koko täyttyy. Kunta puoltaa tällöin poikkeamisluvan myöntämistä. Lisämaan hinta määräytyy tapauskohtaisesti lähinnä puuston arvosta riippuen.

Seuraa tonttien myyntiin tuloa www.huutokaupat.com.

Ilmakuvaa alueelta
Design by Digitaali