Tietosuojaselosteet

Henkilötietojen käsittely on kuvattu käyttötarkoituksen mukaisesti tietosuojaselosteissa, joista ilmenevät käsiteltävät tiedot, käsittelyn peruste, säännönmukaiset luovutukset, suojauksen keinot sekä rekisteröidyn oikeudet. Asiakkaalla (rekisteröidyllä) on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettuna rekisterinpitäjän rekistereissä sekä oikeus pyytää oikaisua, mikäli tiedoissa on virheitä. Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus ja siten henkilötietojen käsittely.

Tietosuojakysymyksissä sähköpostiin ei kannata laittaa yhteydenottovaiheessa arkaluontoisia tietoja kuten syntymäaikaa tai henkilötunnusta. Lyhyt tapahtumakuvaus ja omat yhteystiedot riittävät. Sinuun otetaan yhteyttä ja kysytään sitten tarkempia tietoja. Suosittelemme kuitenkin käyttämään ensisijaisesti virallisia tietopyyntölomakkeita.

Hallinto

Asianhallinta
Asuntovuokrien asiakasrekisteri
Henkilöstö- ja palkkahallinnon rekisteri
Kesätyöllistämistuet
Kuntouttavan työtoiminnan sopimukset
Liukuesteet 75-vuotiaille
Luottamushenkilörekisteri
Sidonnaisuusrekisteri
Taloushallinnon henkilörekisteri
Työpajan asiakasrekisteri
Työpajan työsopimukset
Vaaliluettelo

Sivistystoimi

Etsivä nuorisotyö
Gafe.joroinen.fi
Kesätyöhakemukset
Kuntarekry
Oppilashallintojärjestelmä (perusopetus)
Oppilashallintojärjestelmä (lukio)
Sivistystoimen henkilörekisteri
Talviuintipaikan käyttäjärekisteri
Varhaiskasvatuksen henkilörekisteri
Varhaiskasvatuksen tietovaranto ( Varda)

Tekninen toimi

Rakennusvalvonnan lupa-asiointi
Rakennuspalvelua tarjoavien yritysten työntekijätietorekisteri
Ruokapalveluiden erityisruokavaliorekisteri
Tilavuokrien asiakasrekisteri
Venepaikkojen asiakasrekisteri
Vesihuollon asiakasrekisteri (VesikantaPlus)
Vesihuolto- ja valokuituverkoston kartta-aineisto (KeyPro)
Yksityisteiden kunnossapitoavustusrekisteri
Valvontakamerat