Suoraan sisältöön

Uutiset

Avustus kylien elinvoiman kehittämiseen

Kunta on ottanut käyttöön vuosittain myönnettävän kylien elinvoiman kehittämiseen tarkoitetun määrärahan, jolla osarahoitetaan kylien kehittämiseen tähtääviä toimia ja investointeja.

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 14.12.2021 § 63 kylien elinvoiman avustusperiaatteet ja julistaa avustukset haettavaksi ajalle 1.1. - 31.3.2022.

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin ja toimenpiteisiin, jotka edistävät kylien kehittämistä, kylien vetovoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Vuodelle 2022 avustusta on varattu 18 000 € ja lautakunta käsittelee saapuneita hakemuksia huhtikuun kokouksessa.

Vapaamuotoiset avustushakemukset tulee lähettää osoitteeseen: Joroisten kunta/sivistystoimi, Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen tai sähköisesti osoitteeseen anitta.korhonen@joroinen.fi. Hakemukseen tulee liittää hankkeen talousarvio sekä hankesuunnitelma, josta selviää hankkeen kohteen tarkoitus ja vaikutukset.

Mahdolliset tiedustelut: Anitta Korhonen puh. 040 520 5102.

Design by Digitaali