Kirjaamo

Joroisten kunnan eri hallinnonaloilla on oma hajautettu kirjaamo. Kirjaamot vastaanottavat ja rekisteröivät toimialueelleen osoitetut paperiasiakirjat ja sähköpostit. Dynasty – järjestelmään asiakirjoja kirjaavat hallinnon toimistosihteeri ja palvelusihteeri, sivistystoimen sihteeri sekä teknisen toimistosihteeri. Kirjaamot antavat tietoa oman vastuualueensa toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksistä sekä vireillä olevista asioista.

Joroisten kunnan ja kirjaamon sähköinen osoite on joroinen.kunta@joroinen.fi. Vastuu sähköisen asiakirjan perillemenosta on aina lähettäjällä.