Kirjaamo

Joroisten kunnan eri hallinnonaloilla on oma hajautettu kirjaamo. Kirjaamot vastaanottavat ja rekisteröivät toimialueelleen osoitetut paperiasiakirjat ja sähköpostit. Dynasty – järjestelmään asiakirjoja kirjaavat hallinnon, sivistystoimen sekä teknisen toimen sihteerit. Kirjaamot antavat tietoa oman vastuualueensa toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksistä sekä vireillä olevista asioista.

Joroisten kunnan ja kirjaamon sähköinen osoite on joroinen.kunta@joroinen.fi. Vastuu sähköisen asiakirjan perillemenosta on aina lähettäjällä.

 

(28.8.2020 SK)