Koulukuljetus

Maksuttoman koulukuljetuksen saavat ne peruskoulun 0 - 2 lk oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km. Vanhemmille oppilaille kuljetus tarjotaan, jos heidän koulumatkansa ylittää 5 km. Harkintaan perustuen voidaan maksuton kuljetus myöntää, jos koulumatka oppilaan iän ja terveyden huomioon ottaen on liian rasittava tai vaarallinen. Tällöin kuljetusta tulee hakea ja hakemukseen liittää sitä tukevat asiantuntialausunnot.  Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteena käytetään LVM:n, Tiehallinnon ja Kuntaliiton kehittämää KOULULIITU -arviointimenetelmää.

Joroisten kunta noudattaa oheisia koulukuljetusperiaatteita.

1.8.2014 voimaan tuleva Keski-Savon koulukuljetusopas

Sivistyslautakunnan linjaus petokyydeistä 18.9.2013 § 68

Sivistysjohtaja ratkaisee harkinnanvaraiset kuljetukset, joita voidaan myöntää lukuvuodeksi kerrallaan. 

 

Lukuvuoden 2020 -21 koulukuljetustiedote 

Koulukuljetustiedot on luettavissa oheisesta linkistä.

Kuljettajien yhteystiedot.

Kuljetukseen liittyvissä oppilaskohtaisissa asioissa voi ottaa yhteyttä koulutoimistoon puhelimitse puh. 040 664 6774 tai Wilman viestin välityksellä Mira Heilimo-Räsäselle.

Huomaathan, että linja-autoaikatauluissa ja liikennöitsijöissä voi olla muutoksia
edelliseen vuoteen nähden.

Oppilaskohtaiset koulukuljetustiedot löytyvät myös Wilmasta välilehdeltä Tulosteet.

 

Lomakkeet:

Koulukuljetushakemus

Saattokorvaushakemus koulukuljetukseen


(17.8.2020 MHR)