Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja sitä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.

Oppilashuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen oppilashuollon sekä oppilashuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma / Kuvansin koulu

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon perustehtävänä on tukea jokaisen koululaisen ja opiskelijan mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä sekä vahvistaa oppimisen ja terveen aikuisuuden edellytyksiä.

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on:

 • oppilaiden terveydenhoito
 • terveysneuvonta
 • lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen sekä
 • koulujen terveydellisten olojen valvonta

Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu sairaanhoito, mutta koulutapaturmien ensiavusta huolehditaan. Kouluterveydenhuolto edistää terveyttä terveysneuvonnan keinoin, tunnistaa ja vahvistaa terveyttä suojaavia tekijöitä sekä pyrkii puuttumaan ongelmiin mahdollisimman varhain.

Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain. Määräaikainen terveystarkastus järjestetään kaikille oppilaille vuosiluokan mukaisesti. Terveystarkastuksessa selvitetään oppilaan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan terveyttä, kasvua ja kehitystä sekä oppilaan hyvinvointia perhe huomioiden.

Kouluterveydenhuolto edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta ja on osa oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolatoiminnasta alkanutta hyvää yhteistyötä perheiden kanssa.

 • Terveydenhoitaja
 • Kirsi Memonen
 • Voit ottaa yhteyttä myös Wilman kautta
 • 040 749 4857
 • kirsi.memonenvarkaus.fi

 

Koulukuraattori

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita koulunkäynnin onnistumiseksi. Hän on henkisen ja sosiaalisen kasvun sekä jaksamisen tukihenkilö koulussa. Koulukuraattorin kanssa voi miettiä mm. ratkaisuja, jos kouluvuoden aikana oppilaalla ilmenee vaikeuksia:

 

● Opiskeluun ja koulunkäymiseen liittyvissä asioissa

– opiskelumotivaatio on kadoksissa

– kiusataan tai lapsi on mukana kiusaamassa

– on koulunkäyntiin liittyviä pelkoja, poissaoloja koulusta

– koulun tai luokan vaihtumisesta syntyy ongelmia

– yhteistyössä koulun kanssa on pulmia

 

● Kotiin ja muihin ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa

– kotiasiat vaivaavat mieltä (perheessä riitoja, taloudellisia vaikeuksia tms.)

– on surua, murhetta, ahdistusta tai henkisen jaksamisen ongelmia

– on yksinäisyyttä, syrjään vetäytymistä/-jäämistä

– kaveri- tai muissa ihmissuhteissa on vaikeuksia

– joutuu näkemään tai kokemaan henkistä ja fyysistä väkivaltaa

 

● Vapaa-aikaa ja harrastuksiin liittyvissä asioissa

– harrastuksen ja koulunkäynnin yhteensovittamisessa on ongelmaa tai pitäisi löytää uusi harrastus.

Oppilas voi hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan tai ohjautua vanhemman, opettajan, terveydenhoitajan tai jonkun muun henkilön suosittelemana koulukuraattorille.


 • Koulukuraattori
 • Henna Heiskanen
 • Opintie 4
 • 79600 Joroinen
 • 040 544 9030

 

Koulupsykologi

Psykologi toimii Joroisissa terveyskeskus- ja koulupsykologin tehtävissä. Hän on käytettävissä 0-17 -vuotiaiden lasten ja nuorten oppimiseen, kehitykseen, tunne-elämään ja käytökseen liittyvien pulmien selvittelyssä ja tukemisessa.

Yhteyttä voi ottaa, kun huolta on esimerkiksi lapsen oppimisesta tai käytöksestä, tai kun nuori oireilee, perheessä on vaikea tilanne tai oma vanhemmuus mietityttää. Psykologi on käytettävissä myös konsultatiivisena tukena lasten ja perheiden kanssa toimiville.

Psykologi ohjaa asiakkaat tarvittaessa eteenpäin kasvatus- ja perheneuvontaan, erikoissairaanhoitoon sekä terapioihin. Psykologi on Varkaudessa toimivan Lasten ja nuorten keskus Nikulan työryhmän jäsen, mutta työskentelee Joroisissa.

Yhteystiedot:

 • Psykologi
 • Aki Vainikainen
 • 044 444 2666
 • aki.vainikainenvarkaus.fi

 • Koulupsyykkari, sairaanhoitaja
 • Mari Karvonen
 • Ma-pe Joroisten yhtenäiskoulu
 • 044 444 2404
 • mari.karvonenvarkaus.fi

(20.8.2020 MHR)