Vapaa-aikajärjestöjen avustukset

 

VAPAA-AIKAJÄRJESTÖJEN AVUSTUKSET

Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan 4.12.2013 § 83.

Avustussäännöt tulIvat voimaan 1.1.2014 alkaen.

Avustukset ovat luonteeltaan toiminta-avustuksia, jotka maksetaan aina toteutuneita kuitteja ja/tai ohjaajapäiväkirjoja vastaan.

Avustus myönnetään vain järjestön omaan toimintaan.

Avustusta ei myönnetä järjestölle toimintaan, johon saadaan muuta merkittävää tukea kunnalta, valtiolta tai muulta taholta.

Avustukset jaetaan harkinnan mukaisesti. Avustussäännöissä olevat perusteet ovat laskennallisia eivät sitovia.

Järjestö tai toimintaryhmä voi hakea vuoden aikana avustusta samaan tapahtumaan tai kohteeseen vain yhdestä toimintayksiköstä (joko kulttuuri-, liikunta- tai nuorisoyksiköstä).

Järjestöjen tulee toimittaa vuosittain tilinpäätösasiakirjat (tase, tilinpäätös, toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma) avustuksen myöntäjälle.

 

  • Hyvinvointipäällikkö
  • Anitta Korhonen
  • 040 520 5102
  • anitta.korhonenjoroinen.fi

(26.8.2020 AK)

Joroisten kunnan vapaa-aikajärjestöjen avustussäännöt ja stipendien myöntämisohje
Seniorikortti 65 vuotta täyttäneille uimahalli Ilonpisaraan
Kylien elinvoiman kehittäminen_avustusperiaatteet