Saanko luvan?

Joroisissa on käytössä sähköinen asiointipalvelu Lupapiste.fi, jota suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti rakennusvalvonnan kanssa tapahtuvaan lupa-asiointiin jo neuvontavaiheesta lähtien.

Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut hankkeessa tarvittavat ammattilaiset ja viranomaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä. Vuorokauden ympäri, paikasta riippumatta. Hakemuksen käsittely ja asiointi on sujuvampaa kun asiakirjoja ja selvityksiä ei tarvitse erikseen kopioida ja toimittaa eri toimijoille. Riittää, kun viranomaisen pyytämät asiakirjat liittää Lupapiste.fi -palveluun.

Lupapiste kattaa Joroisissa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen.

Palveluun rekisteröidytään ensimmäisen käyttökerran yhteydessä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelun käyttö on maksutonta.


Lupapisteen käyttö pähkinänkuoressa:

1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella ja luomallasi salasanalla.

2. Hakemus tai kysely; valitse palvelusta hankkeesi sijainti ja päätoimenpide. Tämän jälkeen pääset tekemään kyselyn hankkeeseesi liittyen tai luomaan lupahakemusta suoraan aiempien valintojesi pohjalta.

3. Kutsu tarpeelliset tahot mukaan hankkeelle "osapuolet" -välilehdeltä. Tarvitset tähän pääsuunnittelijan ja muiden suunnittelijoiden ja hankkeen osapuolten sähköpostiosoitteet. Hankkeen osapuolet hyväksyvät sähköpostistaan kutsun ja heidät voidaan ottaa mukaan hakemukselle. 

4. Hankkeelle liittyvät tiedot ja dokumentit täytetään vaadittavilta osin ja tarvittaessa kysytään neuvoa viranomaiselta "keskustelu" - toiminnon kautta. Huomioithan, että lähtökohtaisesti hankkeen pääsuunnittelija hallinnoi vaadittavia dokumentteja ja viranomaisyhteistyötä, näin hakemuksen käsittely on mahdollisimman sujuvaa.

5. Jätä hakemus viranomaiselle käsiteltäväksi "hakemuksen jättäminen" välilehdeltä.

 

Alle on koottu lisäksi muutamia ohjeita joihin kannattaa tutustua ennen asioinnin aloittamista. Näin palvelun käyttäminen on mahdollisimman sujuvaa.

Lupapiste pikaohje

Prosessikuvaus

(25.8 HK)