Kaavoitus

Yleistä

Kaavoituksella tarkoitetaan maa-alueiden käytön suunnittelua. Sen tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle.

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 §) mukaisessa kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kunnassa ja maakunnanliitossa olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista ja niiden käsittelyvaiheista sekä muista toimista, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsaus 2019

Yleiskaavat

Yleiskaavalla määritetään kunnan kehityksen suuret linjat sekä kaava-alueen käyttö yleispiirteisesti.Yleiskaava voidaan tarpeen mukaan laatia joko koko kunnan kattavaksi yleiskaavaksi tai tiettyä osa-aluetta koskevaksi osayleiskaavaksi. Se voi myös olla useamman kunnan yhteinen.Yleiskaava ohjaa asemakaavaa. Yleiskaava voi olla sitova yleiskaava tai tavallinen yleiskaava oikeudelliselta vaikutukseltaan.

Kirkonkylän ja Kuvansin taajamien alueet ovat yleiskaavoitettuja. Yleiskaavoitettuja ovat lisäksi myös suurin osan Joroisten rannoista. Rantayleiskaavoja ovat Saimaan alueen rantayleiskaava ja Maavesi-Sysmä-Paro vesistöalueiden rantayleiskaava.

Kotkatharju-Valvatus osayleiskaava
Kaavakartta

Maavesi-Sysmä-Paro vesistöalueiden rantayleiskaava
Kartta
Kaavamääräykset

Kirkonkylän osayleiskaava
Kaavakartta

Kuvansin osayleiskaava
Kaavakartta

Saimaan alueen rantayleiskaava
Kaavamääräykset
Kartta osa 1
Kartta osa 2

Asemakaavat

Asemakaavalla määritellään yksityiskohtaisesti kunkin alueen käyttötarkoitus sekä ohjataan rakentamista.Sekä yleis- että asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kaavaprosessi voi yleensä viedä vuoden verran, joskus useitakin vuosia.

Joroisissa on kaksi asemakaavoitettua taajamaa, Kirkonkylä ja Kuvansi.

Molemmista taajamista löytyy runsaasti vapaita omakotitalotontteja sekä 5-tien varrelta monipuolisia yritys- ja teollisuustontteja.

Golfalueen asemakaava
Asemakaavan selostukset
Asemakaavakartta
Asemakaavan muutos-asemakaavakartta 

Huutokosken teollisuusalueen asemakaavan muutos
Kaavakartta ja -määräykset

Vireillä olevat kaavat

Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan Joroisten kunnan alueella vuoden aikana laadituista kaavoista.

Nähtävillä olevat kaavat löydät etusivulta kohdasta kuulutukset.

Rakennusjärjestys

Kunnan rakennusjärjestys ohjaa rakentamista pääasiassa silloin, kun alueelle ei ole laadittu asemakaavaa.

Yhteystiedot

Joroisten kunnassa kaavoituksesta vastaa kunnanhallitus alaisenaan kaavoitustoimikunta. Kaava-asiat valmistelee:

  • Tekninen johtaja
  • Petri Miettinen
  • 040 661 4342
  • petri.miettinenjoroinen.fi