Kadut, puistot, venesatamat ja yleiset alueet

Tekninen toimi vastaa kunnan katujen, puistojen ja yleisten alueiden hoidosta sekä yleisten uimarantojen hoidosta.

Rakennettuja puistoja Joroisissa on n. 3 ha. Niiden ja muiden yleisten alueiden kunnossapito koskee yhteenlaskettuna 10 hehtaarin laajuista aluetta. Kunnan ylläpitämiä katuja on n. 40 km ja kevyenliikenteen väyliä n. 4 km.

Kunnan taajamien katujen ja alueiden talvikunnossapito hoidetaan sopimusperusteisesti:
Vuonna 2016-2019 urakoitsija on Destia Oy, Itä-Suomi, Jyrki Haajanen, p. 0400 554 137.

Maantieverkkoon liittyvä neuvonta, opastus ja palautteet

Liikenteen asiakaspalvelu
Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen. 

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Tienkäyttäjän linja
Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie.

Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

 

Yksityistieliittymän kunnossapito

 

VENEPAIKAT v. 2019

Tekninen lautakunta korotti kunnan venepaikkamaksuja kokouksessaan

21.11.2018 §86. Uudet venepaikkamaksut ovat seuraavat:                             

                                         €/vuosi (hinnat sis alv 24%)

- Paavalinkivi ja Kolppa             37,20

- Paro, maa- ja koppipaikka      37,20

- Joroisselkä, laiturip.              124,00

- Joroisselkä, maapaikat            55,80

- Kirvesniemi                           124,00

Maksut ovat voimassa kalenterivuoden.

Paavalinkiven (20kpl) ja Kolpan (5kpl) venepaikat (maapaikkoja) ovat käyttövalmiit.

Toistaiseksi voimassaolevat venepaikkavaraukset säilyvät voimassa mikäli niitä ei peruta vuosittain 15.3. mennessä. Venepaikat laskutetaan maaliskuun lopulla. Uusia venepaikkavarauksia voi tehdä läpi vuoden. Ilmoitukset ja varaukset kohteittain mielellään sähköpostilla: 

Joroisselkä       asko.keski@gmail.com             050-5633263

Kirvesniemi       jarivtpulkkinen@gmail.com          050 555 5487                        

Paro, Kolppa ja Paavalinkivi     jaana.tirkkonen@joroinen.fi  

 

VENEPAIKKOJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1.  Venelaitureihin, rakenteisiin eikä venesatamaan saa rakentaa mitään laitteita ilman teknisen lautakunnan lupaa eikä laitureilla saa säilyttää tavaroita. Luvattomat rakennelmat poistetaan laituripaikoista.

2. Venepaikan haltija huolehtii jätteiden poisviennistä ja venepaikan yleisestä siisteydestä. 

3. Vene tulee kiinnittää paikoilleen niin, että viereisen paikan haltija pääsee esteettä paikalleen sekä siten, ettei vene liikkumisellaan kolhi viereistä venettä.

4. Joroisten kunta ei vastaa veneille venesatamassa sattuvista vahingoista.