Kadut, puistot, venesatamat ja yleiset alueet

Tekninen toimi vastaa kunnan katujen, puistojen ja yleisten alueiden hoidosta sekä yleisten uimarantojen hoidosta.

Rakennettuja puistoja Joroisissa on n. 3 ha. Niiden ja muiden yleisten alueiden kunnossapito koskee yhteenlaskettuna 10 hehtaarin laajuista aluetta. Kunnan ylläpitämiä katuja on n. 40 km ja kevyenliikenteen väyliä n. 4 km.

Kunnan taajamien katujen ja alueiden talvikunnossapito hoidetaan sopimusperusteisesti:
Vuonna 2020-2023 urakoitsija on Destia Oy.

 

KATUJEN KUNNOSSAPIDON VASTUUJAKOTAULUKKO

Maantieverkkoon liittyvä neuvonta, opastus ja palautteet

Liikenteen asiakaspalvelu
Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen. 

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Tienkäyttäjän linja
Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie.

Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

 

Yksityistieliittymän kunnossapito

 

JOROISTEN KUNNAN SATAMAT JA VENEPAIKAT

Joroisten kunta sijaitsee veneilijälle ja kalastajalle loistavalla paikalla pohjoisen Saimaan rannalla. Lisäksi laajoja ja kalaisia vesistöjä löytyy Maavesi-Sysmä-Paro vesistöalueilta. Näiltä vesistöalueilta löytyy useita kunnan tai muiden toimijoiden ylläpitämiä satamia ja venepaikkoja.

Kaikki kunnan ylläpitämät venepaikat voit tulevaisuudessa (1.1.2021 alkaen) varata ja maksaa sähköisen linkin kautta avautuvassa palvelussa. Siihen asti voit hoitaa varauksen ja maksun soittamalla tekniseen toimeen, Jaana Tirkkonen p. 040 182 3843.

Toistaiseksi voimassaolevat venepaikkavaraukset säilyvät voimassa mikäli niitä ei peruta vuosittain 15.3. mennessä. Venepaikat laskutetaan maaliskuun lopulla. Uusia venepaikkavarauksia voi tehdä läpi vuoden.

Maksut ovat voimassa kalenterivuoden (Tekla 21.11.2018 §86)

 

Joroisten satama (ent. Haapalahden satama):

Vesistö:             Saimaa, Haukivesi, Joroisselkä

Sijainti:              N. 2 km 5-tieltä ns. ”Jari-Pekan rampilta” kaakkoon. Opastus Lentoasemantieltä,

                           Lentokentäntie 107.

Palvelut:       -       vierasvenepaikat 5 kpl

                   -        laituripaikat 40 kpl

                   -        maapaikat 39 kpl

                   -        veneluiska (betoni)

                   -        paikoitusalue

                   -        kameravalvonta, vesipiste, jätehuolto, grillikatos, uimapaikka

 

                                           €/vuosi (hinnat sis alv 24%)

Hinnasto:      Laituripaikat       124,00

                    Maapaikat            55,80

 

Paron veneranta:

Vesistö:             Paro-järvi (yhteys Sysmä-järvelle

Sijainti:              N. 4 km 5-tieltä ns. ”Jari-Pekan rampilta” länteen, Parontie 70. Opastus Parontieltä.

                      

Palvelut:        -        ns. ”koppipaikat” 31 kpl

                    -        maapaikat 17 kpl

                    -        veneluiska (betoni)

                    -        paikoitusalue

                    -        jätehuolto

                                              €/vuosi (hinnat sis alv 24%)

Hinnasto:      Maa- ja koppipaikka    37,20

 

Paavalinkiven veneranta:

Vesistö:             Saimaa, Haukivesi

Sijainti:              N. 3 km 5-tieltä Kuvansin rampilta itään, Paavalintie 10C. Opastus Paavalintieltä.

                         

Palvelut:        -        maapaikat 20 kpl

                    -        veneluiska (betoni)

                    -        paikoitusalue

                    -        huussi

                    -        uimaranta, pukukopit, nuotiopaikka

                    -        jätehuolto

                                      €/vuosi (hinnat sis alv 24%)

Hinnasto:      Maapaikat         37,20

 

Kolpan venepaikat:

Vesistö:             Kolppa-järvi

Sijanti:               N. 4 km 5-tieltä ns. ”Jari-Pekan rampilta länteen, Tuohilahdentie 134. Opastus

                         Tuohilahdentieltä.

Palvelut:       -         maapaikat

                    -        veneluiska (sora)

                    -        paikoitusalue

                    -        huussi

                    -        uimaranta, 2 laituria, pukukopit, leikkivälineitä, nuotiopaikka, jätehuolto

                                   €/vuosi (hinnat sis alv 24%)

Hinnasto:      Maapaikat         37,20

 

Kirvesniemen laituri:

Vesistö:             Saimaa, Haukivesi

Sijainti:              N. 4 km 5-tieltä Kuvansin rampilta itään, Kirvesniementie 204. Opastus

                         Kirvesniementieltä.

Palvelut:        -        laituripaikat 23 kpl

                    -        veneluiska (betoni)

                    -        paikoitusalue

                    -        jätehuolto

                                        €/vuosi (hinnat sis alv 24%)

Hinnasto:      Laituripaikat      124,00

 

 VENEPAIKKOJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

1.  Venelaitureihin, rakenteisiin eikä venesatamaan saa rakentaa mitään laitteita ilman teknisen lautakunnan lupaa eikä laitureilla saa säilyttää tavaroita. Luvattomat rakennelmat poistetaan laituripaikoista.

2. Venepaikan haltija huolehtii jätteiden poisviennistä ja venepaikan yleisestä siisteydestä. 

3. Vene tulee kiinnittää paikoilleen niin, että viereisen paikan haltija pääsee esteettä paikalleen sekä siten, ettei vene liikkumisellaan kolhi viereistä venettä.

4. Joroisten kunta ei vastaa veneille venesatamassa sattuvista vahingoista.

(25.8.2020 JT)