Ympäristötoimi

Keski-Savon ympäristötoimi tuottaa kunnan ympäristönsuojelun palvelut. Viranomaisena toimii Keski-Savon ympäristölautakunta

Ympäristötoimen yleisenä tehtävänä on valvoa ympäristön tilaa ja edistää ympäristön- ja luonnonsuojelua lakien ja niiden perusteella annettujen säädösten ja asetusten mukaisesti. Keskeisimpiä toimialan säädöksiä ovat ympäristönsuojelu-, jäte- ja vesilaki, -asetukset sekä alueelliset jätehuoltomääräykset.

Ympäristötoimessa sinua palvelevat:


Lisätietoa ja mm. lautakunnan esityslistat sekä pöytäkirjat löydät Keski-Savon ympäristötoimen sivuilta