Edunvalvonta ja holhoustoimi

Etelä-Savon edunvalvonta Ky järjestää ostopalveluna Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran kuntien sekä Pieksämäen kaupungin edunvalvontapalvelut.

Yhteystiedot (pdf)

Yleisestä edunvalvonnasta lisätietoa oikeuslaitoksen verkkosivulta