Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksen toiminta kuuluu Joroisten sivistyspalveluiden organisaatioon.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa varhaiskasvatusta, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön.

Tavoitteena on, että jokainen päivä on lapselle hyvä päivä. Lapsi kasvaa kykyihinsä luottavana, toiset huomioivana, elämästään iloitsevana, vaikeudet haasteina ottavana, omaa ajatteluaan kehittävänä vastuuntuntoiseksi yhteisön jäseneksi.

Tarkemmat kuvaukset löytyvät kunkin toimintayksikön kohdalta.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle yhdessä huoltajien kanssa noin kahden kuukauden kuluessa hoitosuhteen aloittamisesta. Varhaiskasvatussuunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kokemukset, mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja tuen tarpeet. Suunnitelma on perustana kasvatustoiminnan toteutukselle.

Suunnitelmaan kirjataan huoltajien ja kasvatushenkilöstön yhteinen sopimus siitä, miten lapsen hoidon, kasvatuksen ja oppimisen kokonaisuutta toteutetaan. Suunnitelmaa päivitetään aina tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran vuodessa. Henkilöstön havaitsemat huolenaiheet lapsen kehityksessä tuodaan vanhemmille esiin mahdollisimman varhain ja niihin haetaan ratkaisua yhdessä huoltajien kanssa.

Varhaiserityisopetus

Varhaiserityisopettaja tekee yhteistyötä huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä.

Varhaiserityisopettaja käy säännöllisesti kunnan jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä ja -ryhmässä havainnoimassa, tukemassa ja arvioimassa lasten ja kasvattajien toimintaa.

Varhaiserityisopettajaan voi ottaa yhteyttä, jos huoltajilla tai varhaiskasvatuksenhenkilöstöllä herää huoli lapsen kasvusta ja kehityksestä. Varhaiskasvatushenkilöstö keskustelee aina ensin huoltajien kanssa ennen yhteydenottoa varhaiserityisopettajaan. Varhaiskasvatushenkilöstö voi pyytää konsultaatiota myös muihin lapsiryhmään liittyvissä asioissa, esimerkiksi oppimisympäristön muokkaamisessa.

 

 • Varhaiskasvatuksen esimies
 • Kirsi Toroi
 • Päiväkodin johtaja
 • Opintie 4
 • 79600 Joroinen
 • 040 766 5222
 • kirsi.toroijoroinen.fi

 • Toimistosihteeri
 • Leila Liuska
 • Sairaalatie 1
 • 79600 Joroinen
 • 040 662 0012
 • leila.liuskajoroinen.fi

 • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 • Tanja Savolainen
 • 040 631 2662
 • tanja.savolainenjoroinen.fi

 

Joroisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2019

Mini-vasu 2020

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatuksen tuloselvitys

Varhaiskasvatuksen tuloselvitys yrittäjälle

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Yhteydenottolomake lapsiperhepalveluihin

 

(20.8.2020 LL)