Suoraan sisältöön

Vesi- ja viemärilaitos

Vesilaitoksen tehtävänä on toimittaa hyvälaatuista talousvettä asiakkailleen ja osuuskunnille. Viemärilaitoksen tehtävänä on puhdistaa kotitalouksien ja muiden kiinteistöjen jätevedet tehokkaasti.

Joroisten vesilaitoksella on kaksi pohjavedenottamoa, Kalalammella ja Valkeisella. Jätevedenpuhdistamot on kirkonkylässä ja Kuvansissa. Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet rajoittuvat pääosin taajamiin. Kunnan alueella toimii yhdeksän vesiosuuskuntaa, joille yhtä lukuun ottamatta vesilaitos toimittaa talousveden.

Vesihuoltoverkostoon liittyminen

Laitostoiminta ja verkostojen kunnossapito 2021

Vedenottamoilta pumpattiin talousvettä 244 931 m3 ja laskutettu vesimäärä oli 197 371 m3.  Jätevettä vastaanotettiin 135 467 m3 ja laskutettu jätevesimäärä oli 121 772 m3. Osuuskunnille myytiin vettä 52 133 m3. Talousveden verollinen hinta taajamassa oli 1,65 €/m3 ja jäteveden hinta oli 2,99 €/m3. Osuuskunnilta laskutettavan talousveden hinta oli 1,33 €/m3.

Laitoksen toiminta jatkui vakiintuneella tavalla. Talousveden laatu täytti sille asetetut terveydelliset ja tekniset vaatimukset. Jätevedenpuhdistamot täyttivät niille asetetut puhdistustavoitteet.

Yhteystiedot

Tekninen toimi tuottaa Joroisten vesihuoltolaitoksen ylläpito-, kunnossapito- ja rakennuttamispalvelut. Vesi ja viemärihuoltoa johtaa tekninen johtaja.

 • Tekninen johtaja
 • Petri Miettinen
 • 040 661 4342
 • petri.miettinenjoroinen.fi

 • Toimistosihteeri
 • Jaana Tirkkonen
 • 040 182 3843
 • jaana.tirkkonenjoroinen.fi

 • Vesilaitoksen hoitaja
 • Juha Rytkönen
 • Vesilaitos
 • 040 035 8240
 • juha.rytkonenjoroinen.fi

 • Laitosmies
 • Timo Haikarainen
 • Vesilaitos
 • 044 715 6170
 • timo.haikarainenjoroinen.fi

Design by Digitaali