Yksityistiet

Joroisissa on kunnan yksityistieavustusten piiriin kuuluvia yksityisteitä n. 300 km. Lisäksi on satoja kilometrejä pienempiä loma-asunnoille meneviä teitä ja metsäautoteitä.

Kunta antaa avustuksia ympärivuotisen asutuksen kannalta merkityksellisille yksityisteille kunnossapitokuluihin enintään 50-70 % laskennallisista kunnossapitokuluista, mutta kuitenkin korkeintaan 80 % toteutuneista kustannuksista. 

Lisäksi kunta voi avustaa teiden peruskorjauksia. Avustuksen suuruus riippuu vuotuisesta määrärahasta ja hakijoiden määrästä. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Vuotuisten kunnossapitoavustusten hakuaika on 31.8.2020 mennessä. Hakemukset tulee toimittaa Joroisten kunnan tekniseen toimeen osoitteeseen Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen, viimeistään 31.8.2020 klo 15 mennessä. Hakemuksen voi myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen joroinen.kunta@joroinen.fi.

Peruskorjausten hakuaika on jatkuva tai niin pitkään kuin määrärahoja riittää.

Avustusperusteet
Yksityistieavustushakemus

Maanmittauslaitoksen tiedote 1.1.2019 voimaan astuneesta yksityistielaista ja sen vaikutuksista yksityisteihin liittyvään päätöksentekoon.

 

Yksityisteiden tietopaketti:

Yksityistielaki
Maksuunpanoluettelomalli
Päätöksentekomalli
Mallisäännöt
Kokouskutsumalli

 

Lisätietoja:

  • Tekninen johtaja
  • Petri Miettinen
  • 040 661 4342
  • petri.miettinenjoroinen.fi

 

(25.8 ML)