Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa ja huolehtia kunnan hallintotehtävistä siten, kuin siitä säädetään kuntalaissa ja erityislaeissa tai määrätään tässä hallintosäännössä ja vastata siitä, että toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritelty toiminta-ajatus sekä päämäärät ja tavoitteet toteutuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti. Kunnanhallitus vastaa valtuuston hyväksymien strategioiden toteutumisesta.

Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 9 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa.

Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.


Toimikausi 1.6.2017 - 31.6.2021

Jäseniä 9.
Katso: kokouslistat

Puheenjohtaja Kimmo Ihalainen (KESK)
1. varapuheenjohtaja Antero Jaakkola (SDP)
2. varapuheenjohtaja Matti Pentikäinen (SIT)

Kokoonpano

 • Janne Immonen
 • KD
 • janne.immonenjoroinen.fi
 • Ari-Pekka Isoniemi
 • KESK
 • 044 987 2494
 • ari-pekka.isoniemijoroinen.fi
 • Maija-Riitta Kansanoja
 • SDP
 • 040 8445 715
 • maija-riitta.kansanojajoroinen.fi
 • Matti Pentikäinen
 • SIT
 • 0400 897 421
 • matti.pentikainenjoroinen.fi

Kunnanhallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@joroinen.fi.