Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa ja huolehtia kunnan hallintotehtävistä siten, kuin siitä säädetään kuntalaissa ja erityislaeissa tai määrätään tässä hallintosäännössä ja vastata siitä, että toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritelty toiminta-ajatus sekä päämäärät ja tavoitteet toteutuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti. Kunnanhallitus vastaa valtuuston hyväksymien strategioiden toteutumisesta.

Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 9 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa.

Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.


Toimikausi 1.6.2017 - 31.5.2021

Jäseniä 9.
Katso: kokouslistat

Puheenjohtaja Kimmo Ihalainen (KESK)
1. varapuheenjohtaja Maija-Riitta Kansanoja (SDP)
2. varapuheenjohtaja Matti Pentikäinen (SIT)

Kokoonpano

 • Pekka Holopainen
 • SDP
 • 0400 554 256
 • pekka.holopainenjoroinen.fi
 • Janne Immonen
 • KD
 • janne.immonenjoroinen.fi
 • Maija-Riitta Kansanoja
 • SDP
 • 040 8445 715
 • maija-riitta.kansanojajoroinen.fi
 • Matti Pentikäinen
 • SIT
 • 0400 897 421
 • matti.pentikainenjoroinen.fi
 • Juha Rytkönen
 • KESK
 • 0400 178 711
 • juha.lauri.rytkonenjoroinen.fi

Kunnanhallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@joroinen.fi.

 

(19.8.2020 SK)