Vanhus- ja vammaisneuvosto

  • osallistuu ikääntyneen väestön ja vammaisten hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen arviointiin yhteistyössä muiden toimielinten kanssa
  • osallistuu ikääntyneiden ja vammaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista edistävien palvelujen suunnitteluun sekä seuraa ja arvioi näiden palvelujen toteutumista
  • edistää ikääntyneen väestön ja vammaisten mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
  • ottaa kantaa ja antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta iäkkään väestön ja vammaisten elinoloihin ja iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden palveluihin
  • laatii oman toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen
 
Joroisten vanhus- ja vammaisneuvosto on Joroisten kunnan sekä joroislaisen ikääntyneen väestön, vammaisten ja heidän läheistensä sekä alueella toimivien vanhustyöntoimijoiden, eläkeläis-, vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

 

Yhteystiedot