Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa toteutuneet. Se huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Näin tarkastuslautakunta valvoo päätösten ja toimien oikeellisuuden sekä kuntalaisen etujen toteutumista.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii hallintopäällikkö.

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

  • Jarno Pettersson
  • jarno.petterssonjoroinen.fi

Jäsenet

Joroisten kunnan tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy. Vastuullinen tilintarkastaja on Taina Törrönen.