Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja sen järjestäminen perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta. Lain tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa, toimintakykyä ja edellytyksiä työllistyä, osallistua koulutukseen tai työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Kuntouttavan työtoiminnan laki velvoittaa tekemään aktivointisuunnitelman yhteistyössä kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston ja pitkään työttömänä olleen asiakkaan kanssa. Aktivointisuunnitelma on asiakkaalle tarjottavien palveluiden lähtökohta. Yhtenä palveluna voi olla kuntouttava työtoiminta, jonka järjestämisestä vastaa kunta.

Kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen sisällöstä sovitaan yksilöllisesti asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan. Tavoitteena on edistää asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää kunnan, kuntayhtymän, säätiön, yhdistyksen, valtion tai seurakunnan toimipisteessä. Kuntouttavan työtoiminnan asiakas ei ole työsuhteessa, vaan asiakkaana palvelussa. Kuntouttavan työtoiminnan jakso on pituudeltaan vähintään kolme kuukautta ja enintään 24 kuukautta. Jaksoja voi olla tarvittaessa useita peräkkäin. Työaika sovitaan yksilöllisesti asiakkaan kanssa. Päivittäinen toiminta-aika on 4-8 tuntia päivässä, 1-4 päivänä viikossa.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalla asiakkaalla on oikeus työmarkkinatukeen ja 9 euron kulukorvaukseen läsnäolopäiviltä. Lisäksi Kela voi maksaa kuntouttavan työtoiminnan ajalta työmarkkinatukeen korotusosaa enintään 200 päivältä. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja. Kunta korvaa kuntouttavan työtoiminnan ajalta syntyneet matkakulut halvimman matkustustavan mukaan ja järjestää sopimuksen ajaksi työtapaturmavakuutuksen.