Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Varkauden seudun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Varkauden seudun TYP:n toiminta-alueeseen kuuluvat Joroinen, Leppävirta ja Varkaus.

Monialaisessa yhteispalvelussa kunta, TE-toimisto ja Kela suunnittelevat yhdessä asiakkaan kanssa olemassa olevista työvoima-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista sellaisen palvelukokonaisuuden, joka vastaa asiakkaan palvelutarpeisiin ja edistää parhaiten hänen työllistymistään. 

Työtön ohjataan palveluun, mikäli hän on:

  • Saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella;
  • Täyttänyt 25 vuotta ja hän on ollut julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisesti työtön yhtäjaksoisesti 12 kuukautta;
  • Alle 25-vuotias ja hän on ollut julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisesti työtön yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta.

Asiakkuus alkaa kartoitusjaksolla. Jakson aikana asiakkaan kanssa selvitetään hänen ammatillista osaamistaan, työllistymiseen vaikuttavaa sosiaalista tilannetta, terveydentilaa ja työ- ja toimintakykyä. Tämän jälkeen asiakkaan kanssa laaditaan työllistymissuunnitelma, joka edistää hänen työllistymistään tai koulutukseen pääsyä parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnitelmassa sovitaan myös työllistymissuunnitelman toteutuksen seurannasta.