Potilasasiamies

Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä potilasasiamieheen hoitoon pääsyä, hoitoa, kohtelua ja tietosuojaa koskevissa asioissa. Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä myös potilaan omainen, asioiden hoitaja tai henkilökunta.

Katso yhteystiedot ja tarkemmat ohjeet varkaus.fi-sivustolta >>