Sosiaalitoimi ja terveydenhuollon palvelut

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus järjestää Joroisille terveyspalvelut. Lähipalveluna tuotettavat terveyspalvelut kuuluvat terveydenhuollon vastaanottopalveluihin.

Sosiaali- ja terveyskeskus jakaantuu kolmeen palvelualueeseen

  1. Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito
  2. Terveydenhuollon vastaanottopalvelut
  3. Psykososiaaliset palvelut

Palvelualueet jakaantuvat palveluyksiköihin, jotka sisältävät toimintayksiköitä.

Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluu yhteistoiminta-alueella  (Joroinen-Varkaus): sosiaalitoimi, kansanterveystyö, koti- ja laitoshoidon palvelut, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä sekä erikoissairaanhoidon palvelut.

Perusturvalautakunta vastaa toimialansa lainsäädännössä ja muissa säädöksissä määritellyistä sekä erikseen määrätyistä tehtävistä.

Lisäksi lautakunnan tehtävänä on toimia kaupungin sekä Joroisten sosiaalisten olojen kehittämiseksi ja sosiaalisten epäkohtien poistamiseksi sekä terveyden edistämiseksi.