Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun henkilölle läheisen henkilön avulla.

Omaishoito pohjautuu yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jossa määritetään hoidettavan hoito, hoidon sitovuus, sekä muut hoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle annettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Omaishoidontuella kunta auttaa kotona omaistaan hoitavaa henkilöä taloudellisesti. Tuki myönnetään toistaiseksi tai erityisestä syystä määräaikaisesti. Omaishoidontuki on veronalaista tuloa ja alle 65-vuotiaille hoitajille siitä kertyy eläke-etuutta.

Omaishoidosta tehdään hoitajan ja kunnan välinen toimeksiantosopimus eli omaishoitosopimus.

Kenelle omaishoidon tukea myönnetään?

Omaishoidon tukea myönnetään kuntien omaishoidon tukeen varaamien määrärahojen puitteissa. Tukea myönnetään ensisijaisesti henkilölle, jotka olisivat muutoin ympärivuorokautisen hoidon piirissä.

Hoitajana toimivalla on oltava ikänsä, oman terveytensä ja elämäntilanteensa puolesta edellytykset toimia omaishoitajana. Tuki on porrastettu kolmeen maksuluokkaan.

Omaishoitolain 3 §:ssä määritellään omaishoidon tuen yleiset myöntämisperusteet, joiden kaikkien tulee täyttyä, jotta omaishoidon tuki voidaan myöntää.

Hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla hakulomakkeella. Hakemuksen saa kunnanvirastolta, kotihoidon palveluohjaajalta tai sen voi tulostaa internet-sivujen lomakepankista. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hoidettavalta ajan tasalla oleva lääkärinlausunto hoidettavan terveydentilasta tai sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan lausunto ja muut mahdolliset selvitykset.
 

Yhteystiedot

Alle 65-vuotiaiden osalta omaishoitoa koskeva hakemus toimitetaan Varkauden kaupungin vammaispalveluun.

Postiosoite

Pohjois-Savon hyvinvointialue, eteläinen alue
Vammaispalvelut
Savontie 55
78200 Varkaus