Hammaslääkäripäivystys

Viikonloppuisin, aattoina ja arkipyhinä särkypäivystys on Kuopiossa (KYS) soitto klo 8.00 – 9.00 puh. 017 174 020. Välitön ensiapu klo 16.00 jälkeen puh. 116 117

Päivystysvastaanoton kriteerit

Päivystyskriteerit määräytyvät päivystysasetuksen mukaisesti. Potilas on otettava hoidettavaksi päivystysyksikössä, jos potilaan terveydentila ja toimintakyky sekä sairauden tai vamman ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen ei voi kiireellisyyden vuoksi siirtää seuraavaan päivään tai viikonlopun yli, tai jos kiireellisen hoidon toteutuminen muualla on epävarmaa.
Potilas voidaan ohjata käyttämään terveyskeskuksen virka-ajan mukaisia palveluja tai muuhun hoitoyksikköön terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisesti, jos käynnin voi siirtää lääketieteellisin tai hammaslääketieteellisin perustein potilaan terveydentilan tai toimintakyvyn vaarantumatta.

Hammashoidon kiireellisen ensiavun kriteerit arkipyhinä ja viikonloppuisin

  1. Selkeä turvotus vaikka ei kipua olisikaan.
  2. Pahoinpitelyt, hammastapaturmat  tai leukamurtumaepäilyt.
  3. Voimakas hammasperäinen kipu (jatkuvaa, estää unen saannin, särkylääkkeet eivät auta).
  4. Voimakas purentaperäinen kipu. Estää pureskelun hampaan heilumisen tai voimakkaan kivun takia. Suun avausrajoitukset.