Rekisteriselosteet

Yleiset potilastietojen käytön edellytykset ja rajoitukset

Asiakastietojen ja hoidon dokumentointi on lakisääteinen velvollisuus ja olemassa olevan tiedon hyödyntäminen hyvän  hoidon edellytys. Tietoturvan ensisijainen tarkoitus on varmistaa tietojen asianmukainen käsittely. Päivittäisessä toiminnassa tämä tarkoittaa sitä, että tietoja voivat käyttää ainoastaan niitä työssään tarvitsemat henkilöt.

Joroinen ja Varkaus muodostavat potilastietojen osalta yhteisen potilasrekisterin ja potilastyössä käytetään samaa potilastietojärjestelmää (Lifecare). Varkauden sosiaali- ja terveystoimialan palvelualueilla tietojen turvaaminen on olennainen osa toiminnan turvallisuutta. Tietojärjestelmät tukevat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon toimintaa. Turvattavia tietoja ovat sekä manuaalisessa että sähköisessä muodossa olevat tiedot. Tietoturvallisuus kattaa sekä tietoturvan että tietosuojan.

Sosiaali- ja terveystoimialan tietoturvapolitiikka määrittelee ne periaatteet, vastuut, toimintatavat sekä seurannan ja valvonnan, joita sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä noudatetaan tietoturvan ja tietosuojan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Potilastietojärjestelmän toimintaa valvotaan ja käyttäjistä pidetään potilasasiakirjarekisteriä (pdf).

Varkauden kaupungin potilastietokannan liityttyä Reseptikeskukseen ja kansalliseen potilastietoarkistoon, kaupunki sitoutuu noudattamaan valtakunnallisia potilareskisterin tietoturvan vaatimuksia.

Varkauden kaupungin tietoturva ja tietosuoja

Potilaan hyvän hoidon toteuttaminen edellyttää, että hoitavalla henkilökunnalla on hoidon yhteydessä käytettävissä kaikki tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta ja hänelle tehdyistä tutkimuksista.

Potilastietojen käyttö ja luovutus organisaatioiden välillä edellyttää aina potilaan ja hänen tietojaan käsittelevän henkilön välistä hoitosuhdetta.

Potilastietoja saa käyttää vain hoidon edellyttämässä laajuudessa. Potilastietojen käyttöä ja luovutuksia organisaatioiden välillä seurataan jatkuvasti kaikkien potilaiden ja käyttäjien osalta lokitietojen avulla.

Lainsäädäntö

Terveydenhuoltolaki (1326/2010 9 §)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007, Asiakastietolain muutos 1227/2010)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

Yhteystiedot  

Potilasrekisterit ovat nähtävillä terveysaseman eri toimipisteissä ja tarvittaessa saatte lisätietoa toimipisteiden esimiehiltä tai alla olevilta henkilöiltä:            

  • Terveystoimen tietosuojavastaava
  • Sanna Kaskivirta
  • 044 444 2466
  • sanna.kaskivirtavarkaus.fi