Asiakaspalaute

Pyydämme teitä kertomaan mielipiteenne saamastanne palvelusta terveysasemalla. Palautteenne on tärkeä meille ja se huomioidaan työtämme ohjaavana ja kehittävänä menetelmänä. Kysymyksiin vastataan valitsemalla se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa kokemustanne palvelusta. Palautteita ei käsitellä nimillä ja vastaajan henkilöllisyys ei paljastu.

Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön potilas voi olla yhteydessä potilasasiamieheen. Muistutuksen voi tehdä myös Varkauden kaupungin internetsivuilta löytyvillä lomakkeilla.