Liikunnanohjaajan tehtävä

Joroisten kunnan sivistystoimi julistaa haettavaksi liikunnanohjaajan tehtävän.

Joroisten kunnan sivistystoimi jatkaa liikunnanohjaajan tehtävän hakuaikaa, tehtävää tulee hakea 28.7.2024 mennessä. Aiemmin tehtävää hakeneiden hakemukset huomioidaan.

Kuntien vastuulla on kuntalaisten terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen ja tästä syystä tehtävään palkatun henkilön työajasta suurin osa suunnataan terveyden edistämiseen ja hyvinvointiin liikunnan keinoin. Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä.

Liikunnanohjaajan tehtävänä on suunnitella ja ohjata liikuntapalveluja eri-ikäisille kuntalaisille (esim. kuntosaliohjaukset, liikunnanohjaukset, uimakoulut ja liikuntatapahtumat) sekä tarjota liikuntaneuvontaa. Tehtävään valittavan tulee myös kehittää kunnan liikuntapalveluita ja osallistua liikuntapaikkojen kehittämistyöhön. Tähän sisältyy myös kunnan liikuntamahdollisuuksien markkinointia pääasiassa sosiaalisen median keinoin. Liikunnanohjaaja on tarvittaessa apuna leireillä, retkillä, tapahtumissa ja nuorisotilatoiminnassa.

Hakijan eduksi luetaan taidot käyttää sosiaalista mediaa esimerkiksi markkinointiin ja liikuntapalveluiden ajankohtaisen tiedon välittämiseen liittyen. Liikunnanohjaajan työajasta noin puolet kohdistuu erilaisiin ohjauksiin ja niiden suunnitteluun ja loput työajasta osoitetaan liikunnan ja hyvinvoinnin kehittämiseen sekä liikuntamahdollisuuksien markkinointiin.

Tehtävässä suoriutuminen edellyttää vankkaa ohjaustaitoa ja asiakaslähtöisyyttä, liikunnanohjaajan (AMK) koulutusta, kokemusta ohjaustehtävistä sekä kykyä organisoida liikuntatoimen palveluita. Kokemus nuorisotoimen työtehtävistä katsotaan eduksi tehtävään valittaessa. Odotamme tehtävään valittavalta hyviä ihmissuhdetaitoja, organisointikykyä sekä oma-aloitteisuutta. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, kehittämismyönteisyyttä sekä innovatiivista työotetta.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti, ellei kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ole. Palkkaus ja muut työsuhteen edut määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä todistus terveydentilastaan. Alaikäisen kanssa työskentelemään valittavan henkilön tulee myös esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 mom.:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukseen tulee liittää tiedosto kelpoisuuden osoittavasta tutkintotodistuksesta. Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti kuntarekry.fi: kautta 28.7.2024 klo 16.00 mennessä.