Europarlamenttivaalit 2024

Vaalipäivä 9.6.2024
Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9.00 – 20.00. Äänestyspaikka on merkitty äänioikeutetuille lähetettyyn ilmoituskorttiin. Äänestyspaikka Joroisissa on Urheilutalo (Mutalantie 14, Joroinen).

Äänestäminen ennakkoon
Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.
Ennakkoäänestyspaikka Joroisissa on Urheilutalo (Mutalantie 14, 79600 Joroinen).

Koulujen päättäjäispäivänä 1.6.2024 äänestys on urheilutalon takaosassa sijaitsevassa kerhotilassa (ent. talonmiehen asunto), muuna aikana aulassa.

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:
29.-30.5.2024 klo 9.00 – 17.00
1.-2.6.2024 klo 10.00 – 14.00
3.6.2024 klo 9.00 – 17.00
4.6.2024 klo 9.00 – 18.00

Kiertävä äänestyspaikka (auto) palvelee seuraavasti:
Lauantai 1.6.2024:
Kuvansi, Jokikuja 2 klo 10.00 – 11.00
Kerisalon Seurapirtti klo 11.30 – 12.30
Lahnalahti: Teittinen, klo 13.00 – 13.30
Härkälänmäki: Pulliainen J. klo 13.50 – 14.30
Kaitaisten ent. koulu klo 14.45 – 15.30

Sunnuntai 2.6.2024:
Savuniemi: Vihonen, P. Kiekankoskentie 12 klo 10.00 – 10.30
Kiekka: Kiekankoskentien ja Katajamäentien th klo 10.45 – 11.15
Maaveden ent. kauppa klo 11.35 – 13.00
Kolman ent. koulu klo 13:30 – 14.00
Kuvansi, Jokikuja 2 klo 14.30 – 15.30

Mitä otettava mukaan äänestykseen?
Vaalilain (714/1998) mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Ottakaa siis todistus henkilöllisyydestänne (ajokortti, passi tai muu vastaava asiakirja) mukaanne. Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Tätä varten tarvitsee kaksi valokuvaa.

Laitosäänestys
Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset.

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja Joroisissa ovat seuraavat laitokset ja toimintayksiköt:
– Joroisten Palveluasunnot, Mansikkapaikka
– Joroisten Vanhustentalo ry
– Attendo Jalava
– Pohjois-Savon hyvinvointialue, ryhmäkodit Kirkkomäki ja Sanelma.

Äänioikeutettuja näissä laitoksissa ovat ainoastaan niissä kirjoilla olevat asukkaat, ei esimerkiksi laitosten henkilökunta. Laitosäänestykset toimitetaan keskiviikkona 29.5.2024 vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Äänestäminen kotona
Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana.

Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, ei kotiäänestystä järjestetä.

Vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 kello 16.00 mennessä. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestys suoritetaan torstaina 30.5.2024.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Joroisten kunnan alueella kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse hallintosihteeri Silja Kolarille puh. 040 649 2900 tai toimistosihteeri Taina Gustafssonille puh. 044 721 2820. Ilmoittautumislomake löytyy kunnan kotisivulta osoitteesta www.joroinen.fi/lomakkeet.

Joroisissa 16.4.2024
Keskusvaalilautakunta