Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Asia:
Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Itä-Suomen aluehallintovirastonpäätöksestä 17.4.2024 nro 34/2024 vesilain mukaisessa hallintopakkoasiassa. Aluehallintovirasto on hyväksynyt hallintopakkohakemuksen rannanennallistamiseksi Joroisten kunnan Kotkatlahden kylässä sijaitsevankiinteistön edustalla (Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 10.2.2023nro 155/2023 uudelleen käsiteltäväksi palauttama asia).

Kuulutus (pdf)
Nähtävillä 11.6.-30.8.2024