Asiakaspalaute

Pyydämme Teitä kertomaan mielipiteenne tällä kertaa saamastanne palvelusta terveysasemalla. Palautteenne on tärkeä meille ja se huomioidaan työtämme ohjaavana ja kehittävänä menetelmänä. Kysymyksiin vastataan valitsemalla se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa kokemustanne palvelusta. Palautteita ei käsitellä nimillä ja vastaajan henkilöllisyys ei paljastu.

Asiakaspalautekysely