Työpaja nuorille ja aikuisille

Joroisten työpajan toiminta on tarkoitettu joroislaisille koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille, pitkäaikaistyöttömille aikuisille ja osa-työkykyisille. Päämääränä on löytää  kunkin elämäntilanteeseen sopiva ratkaisu yksilöllisen ohjauksen avulla. Toiminta on suunnitelmallista ja sitä varten pajalla on vakituinen, ammattitaitoinen henkilökunta, joka on osa moniammatillista verkostoa.

Työpajalla pajalainen voi tehdä erilaisia kuljetus- ja kiinteistönhuoltotöitä, erilaisia puu- ja metallitöitä, pajan kirpputorilla myyntityötä ja asiakaspalvelua, pajan toimistolla erilaisia toimistotöitä sekä pajan keittiössä ruuanvalmistusta ja leivontaa. Pajan motto on ”Tehdään porukalla, ei urakalla”.

Työpajan oppimisympäristö on tunnistettu, joten meillä on käytössä PAIKKO-osaamistodistus.

Työpaja tarjoaa nuorille ja aikuisille

  • työkokeilupaikan
  • palkkatukipaikan
  • kuntouttavan työtoiminnan paikan
  • koulutussopimuspaikan
  • pajakoulupaikan yhteistyössä Joroisten yläkoulun kanssa