Lausuntopyyntö sidosryhmille Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelujärjestelmän uudistamisesta

Tiedote. Julkaistu: 13.03.2024, 12:47
Pohjois-Savon hyvinvointialue

Pohjois-Savon hyvinvointialue on julkaissut 20. helmikuuta ensimmäiset ehdotukset palvelujärjestelmän uudistamiseksi. Palvelurakennetta ja -valikoimaa monipuolistetaan vahvistamalla etä- ja digipalveluita sekä kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluita. 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 28.2.2024 lähettää palvelurakenneuudistuksen luonnokset lausunnoille hyvinvointialueen lautakuntiin, jaostoihin sekä lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin vaikuttamistoimielimiin. Luonnokset on lähetetty lausunnoille myös Pohjois-Savon kuntiin.  

Haluamme kuulla myös sidosryhmien, kuten järjestöjen ja yritysten näkemyksiä esitettyihin luonnoksiin  

Materiaalipaketti ehdotettuine luonnoksineen ja tausta-aineistoineen löytyy hyvinvointialueen verkkosivuilta pshyvinvointialue.fi/palvelujärjestelmän-uudistus

Pyydetyt lausunnot koskevat uudistamiskokonaisuuksia: 

  • vastaanottotoiminnan ja alueellisen erikoissairaanhoidon sekä aikuissosiaalityön uudistus ja 
  • osastohoidon, asumisen ja kotiin vietävien palveluiden uudistus. 

Perhe- ja vammaispalveluiden palvelujärjestelmän uudistamisehdotukset julkaistaan toukokuun alussa. Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) uudistamisohjelman ehdotukset julkaistaan syksyllä 2024. 

Toimita lausunnot hyvinvointialueen kirjaamoon

Pyydämme toimittamaan lausunnot 30.4.2024 mennessä hyvinvointialueen kirjaamoon. Lausunnot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pshyvinvointialue.fi tai postitse osoitteeseen Pohjois-Savon hyvinvointialue, Kirjaamo, PL 1711, 70211 Kuopio. 

Lisätietoja medialle: strategiajohtaja Jussi Lampi, jussi.lampi@pshyvinvointialue.fi, p. 044 714 2631 

http://www.pshyvinvointialue.fi/