Kuulutus ehdotuksesta Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi

Kuulutus (pdf)

Kuulemisasiakirjat:
Ehdotus Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi (pdf)
Valtakunnallinen kuulemisasiakirja tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta, lähtökohdista ja tavoitteista (pdf) 

Tausta-asiakirjoja ovat:
– Tulvariskien alustavan arvioinnin digitaaliset tausta-asiakirjat Pohjois-Savon vesistöalueilla (Vuoksen ja Kymijoen vesistöt)

Kuulemiseen liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilla www.vesi.fi/trh. Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fi-sivuilta kunta, maakunta, vesistö- tai merialuehaulla.

Kuulutus on nähtävillä 15.3.2024–17.6.2024 välisen ajan.