Valtuusto 29.4.2024

KOKOUSILMOITUS

Valtuuston kokous pidetään 29. päivänä huhtikuuta klo 17.00 lukion auditoriossa. Yleisölle varataan mahdollisuus seurata kokousta suorana Joroisten kunnan YouTube-kanavan kautta. Linkki seurantaan julkaistaan kunnan Facebook-sivuilla.

9 Valtuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
10 Pöytäkirjantarkastajien valinta
11 Eroaminen luottamustehtävistä
12 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
13 Hallintosäännön päivittäminen
14 Lausuntopyyntö – Palvelujärjestelmän uudistus – vastaanottotoiminnan, alueellisen erikoissairaanhoidon ja aikuissosiaalityön sekä osastohoidon, asumisen ja kotiin vietävien palveluiden uudistus (Ahall 28.2.2024)
15 Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet vuonna 2023

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnan verkkosivuilla 7. päivänä toukokuuta 2024.

Joroisissa 24.4.2024

Sari Järn
valtuuston puheenjohtaja