Yksityistiet

Joroisten kunnassa yksityistielain mukaisia tehtäviä hoitaa tiejaos.

Joroisissa on kunnan yksityistieavustusten piiriin kuuluvia yksityisteitä n. 300 km. Lisäksi on satoja kilometrejä pienempiä loma-asunnoille meneviä teitä ja metsäautoteitä.

Tiejaoston tehtävänä on yksityistieverkon suunnitelmallinen kehittäminen ja kunnossapidon avustaminen, jotta teiden liikennöitävyys säilyisi hyvänä. Lisäksi jaostolla on yksityistielain mukaiset viranomaistehtävät kuten tiekuntien perustaminen, valitusasioiden käsittely tiekuntien päätöksistä ja esim. tienpitoon liittyvien riita-asioiden käsittely.

Kunta antaa avustuksia ympärivuotisen asutuksen kannalta merkityksellisille yksityisteille kunnossapitokuluihin enintään 50-70 % laskennallisista kunnossapitokuluista, mutta kuitenkin korkeintaan 80 % toteutuneista kustannuksista. 
Lisäksi kunta voi avustaa teiden peruskorjauksia. Avustuksen suuruus riippuu vuotuisesta määrärahasta ja hakijoiden määrästä. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Vuotuisten kunnossapitoavustusten hakuaika päättyy tänä vuonna 31.8.2018 klo 15. Hakuajasta ilmoitetaan myös Joroisten Lehdessä. Peruskorjausten hakuaika on jatkuva tai niin pitkään kuin määrärahoja riittää.

Tieavustushakemuksia saa kunnasta tai alla olevasta linkistä sähköisenä.

Tieavustuslomake 

Avustusperusteet

Lisätietoja:

  • Rakennustarkastaja
  • Simo Ahtonen
  • (Sovi toimistotapaamiset etukäteen)
  • 0400 358 140
  • simo.ahtonenjoroinen.fi